Flexibilisering beroepsonderwijs

CIBAP, LOI en Brainstud. Projectlead, aansturing, verbinder en onderwijsvernieuwing.

Flexibilisering beroepsonderwijs

Lerende medewerkers met creatief denkvermogen: dat is waar het flexibiliserende werkveld om vraagt. Werkgevers zoeken naar mogelijkheden om hun medewerkers bij te scholen in actuele creatieve technieken, maar ook om ze slagkracht te geven en ze wendbaar te maken in organisaties.

Naar dit type medewerkers wordt gezocht in creatieve ondernemingen, maar ook in meer traditionele branches waar het steeds belangrijker wordt snel te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. Voor medewerkers en werkzoekenden is het steeds belangrijker zich flexibel te kunnen bewegen op de arbeidsmarkt. Hiervoor zoeken ze bijscholing in nieuwe vakvaardigheden en in creatief denken.

Een samenwerking tussen Cibap, LOI en Brainstud. De modules die in een blended vorm worden aangeboden in certificeerbare eenheden, worden dusdanig ontwikkeld, dat ze zowel voor de reguliere vakopleiding als voor de flexibele beroepsopleiding bruikbaar zijn. Dit betekent dat de modules enerzijds gaan functioneren in de reguliere vakopleiding en anderzijds in het kader van de 3e leerweg naar behoefte van de markt aangeboden worden door Cibap NEXT aan werkenden in de beroepspraktijk d.w.z. werkende die zich verder willen ontwikkelen en/of zich willen laten certificeren. 

Het is tijd om leren
te transformeren
om de
snel veranderende wereld
aan te kunnen.