Diensten

Met een nieuwe opzet van onderwijs, gericht op het ontwikkelen van skills, richten wij ons op het Leven Lang Ontwikkelen van mensen.

Hier kunnen we bij helpen:

Wij ontwikkelen innovatieve programma’s die aansluiten op de toekomstige banen.

De ontwikkeling van skills zijn belangrijk om te zorgen voor wendbaarheid in de toekomst. Onder skills verstaan we de eigenschappen, vaardigheden en kennis van individuen die hen in staat stellen om onder voortdurend veranderende omstandigheden hun taken en rollen succesvol uit te voeren. Door innovatief te zijn en gedurende hun hele leven duurzaam inzetbaar te blijven. Een baan wordt steeds vaker ingevuld door te kijken naar de skills die mensen bezitten om de taken en verantwoordelijkheden uit te voeren. Mensen gaan vaak wisselen van taken en baan omdat ontwikkelingen ze continu inhalen. 

Het ontwikkelen van leeromgevingen.

Hybride leeromgevingen (HLO’s) worden gedefinieerd als leeromgevingen op het grensvlak van onderwijs- en beroepspraktijk, waar studenten, docenten en werkveldpartners samen leren, werken en onderzoeken vanuit authentieke vraagstukken. In een hybride leeromgeving leren, werken en onderzoeken studenten, docenten en beroepsbeoefenaars uit het werkveld samen ten behoeve van echte vraagstukken die in de praktijk of samenleving spelen

Accrediteren van programma’s

De Frogfellow-programma’s volgen:

 • Het Europees kwalificatiekader: De EU heeft het Europees kwalificatiekader (EKK, ook aangeduid met de Engelse afkorting EQF) ontwikkeld als een tool om diploma’s en certificaten uit andere landen te vertalen, te verklaren en te vergelijken. Het EQF helpt iedereen die voor opleiding of werk naar een ander land wilt, en stimuleert bijscholing en professionele ontwikkeling in heel Europa.

 • De normen en richtlijnen voor kwaliteitsborging van het onderwijs in de Europese hogeronderwijsruimte (ESG).

 • het European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR).

 • de European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)

De transformatie van leren gaat over meer dan alleen de manier van overbrengen van kennis, maar ook over het aanpassen aan de individuele behoeften en het toepassen van innovatieve technologieën.

De veranderende wereld vraagt om een transformatie van leren. De huidige maatschappij wordt overspoeld met nieuwe technologieën en manieren van communicatie die voortdurend veranderen en evolueren. Deze veranderingen hebben ook invloed op de manier waarop we leren en onderwijs krijgen.

Er wordt van scholen en onderwijsinstellingen verwacht dat ze bijblijven met deze veranderingen en dat ze nieuwe manieren vinden om studenten voor te bereiden op de uitdagingen van de toekomst. Dit betekent dat er een transformatie nodig is in het onderwijs, weg van de traditionele methoden van klaslokaalonderwijs en meer naar flexibele, gepersonaliseerde manieren van leren.

Bij deze transformatie van leren gaat het niet alleen om het introduceren van nieuwe technologieën en middelen in het curriculum, maar ook om het ontwikkelen van de vaardigheden die nodig zijn om effectief gebruik te maken van deze nieuwe technologieën en middelen. Dit betekent ook dat er een grotere nadruk ligt op de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden, die van cruciaal belang zijn voor het werken in een steeds meer verbonden en diverse wereld.

Het is belangrijk om te onthouden dat de transformatie
van leren een continu proces is.

Het is belangrijk om te onthouden dat de transformatie van leren een continu proces is. Er moet voortdurend worden geëvalueerd en aangepast aan de veranderende behoeften van studenten en de samenleving als geheel. Door deze transformatie te omarmen, kunnen we ervoor zorgen dat we de juiste kennis en vaardigheden ontwikkelen om ons aan te passen aan de veranderende wereld om ons heen.

Aanpassingsvermogen is belangrijk in een snel veranderende wereld. We komen voor verrassingen te staan, dat is zeker. Je niet van je stuk laten brengen door deze veranderingen kan enorm in je voordeel werken.

Hoe de wereld zich verandert weet niemand. Goed weten hoe je met deze onzekerheid om gaat is belangrijk om achter je keuzes te durven staan. Ook als deze wellicht niet vanuit je eigen belang zijn.

VUCA

Steeds vaker zien we statements voorbij komen waarin gesteld wordt dat we in een ‘VUCA-wereld’ leven. Dit komt door globalisering, de technologische revolutie en de snel veranderende klantvraag.

VUCA is een acronym voor Volatility, 
Uncertainty, Complexity en Ambiguity. 

 • Volatility  (Grilligheid, beweeglijk, onrust)
  De wereld ontwikkelt continu. Er komt vanuit alle hoeken informatie, maar wat is nou relevant voor jou?
  Hoe maak je keuzes, stel je orde in de chaos en zorg je dat je op de juiste prikkels reageert?
 • Uncertainty   (Onzekerheid)
  Niet alles is te voorspellen, al helemaal niet in deze snel veranderende wereld. Hoe goed je iets ook voorbereid, het kan anders uitpakken.
  Hoe gaan we om met onzekerheid en hoe houden we zaken in de hand.
 • Complexity   (Ingewikkeld)
  Kennis is overal en technologieën volgen elkaar in hoog tempo op. Dit maakt dat onze wereld ingewikkeld is en soms zelfs als chaotisch wordt ervaren.
  Hoe filter ik de juiste, bruikbare informatie en weet ik of iets/iemand betrouwbaar is? 
 • Ambiguity   (Vaagheid, onduidelijkheid, ongedefinieerd) 
  De wereld waarin we leven zorgt ook dat er ontzettend veel keuzes gemaakt dienen te worden. Niemand heeft alle kennis in pacht, ook niet iedereen die dat wel claimt. 

Waar kun je beslissingen op baseren en wat is hierin je eigen mening waard? 

Het is tijd om leren
te transformeren
om de
snel veranderende wereld
aan te kunnen.