Voor wie?

Frogfellows heeft een flexibele methodiek ontwikkeld om onderwijs te leveren, met daarin diverse standaardcomponenten die in overleg met u worden aangepast. Ieder programma levert maatwerk door de vereiste skills per sector of branche als uitgangspunt te nemen.

Voor werkgevers of brancheverenigingen

Neem contact met ons op om te kijken wat wij voor uw bedrijf of sector kunnen betekenen. Onze onderwijsprogramma’s zijn toekomstgericht en afgestemd op de vaardigheden die in de praktijk nodig zijn.

We bekijken graag samen met u hoe we de huidige en/of toekomstige arbeidspopulatie de noodzakelijke vaardigheden en kennis bijbrengen.

Wij kunnen maatwerk leveren op de volgende aspecten:

  • De inzet van docenten en coaches uit de branche.

  • Leer- werkopdrachten door bedrijven die werkzaam zijn in de sector

  • Het onderwijs materiaal bestaande uit o.a. MOOCS wordt, in gezamenlijk overleg, afgestemd op de behoeften van de sector.

Voor onderwijsinstellingen

Frogfellows kan programma’s ontwikkelen van level 3 tot en met level 7.

Wij kunnen met u programma’s aanbieden die aansluiten op een bestaand level. Daarnaast is het mogelijk om voor een bepaalde doelgroep een programma te ontwikkelen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Studiebeurzen

De geaccrediteerde programma’s worden door DUO erkent. Studenten kunnen voor deze programma’s studiefinanciering aanvragen (Studiefinanciering in NL).

FrogFellows Onderwijs

Per programma ontwerpt en accrediteert Frogfellows een specifieke mix van kennis en vaardigheden waarin aspecten als leren, economisch succes, individueel welzijn en maatschappelijke samenhang samenkomen. Dit om de duurzame inzetbaarheid van werkenden te vergroten.

 

Binnen de methode wordt aandacht geschonken aan:

  • Branche-specifieke vaardigheden

  • Digitale vaardigheden: applicatieontwikkeling & data-analyse

  • Persoonlijke & leiderschapsvaardigheden

  • Financiële en business vaardigheden

  • Creatieve vaardigheden: o.a. oplossingsgericht werken, design thinking & creatief schrijven

  • Duurzaamheid & VUCA-vaardigheden

Het is tijd om leren
te transformeren
om de
snel veranderende wereld
aan te kunnen.