Accreditatie

Frogfellows beschikt over een instituutsaccreditatie. Wij kunnen samen met de opdrachtgever zorgdragen voor geaccrediteerde programma’s.

Instituutsaccreditatie

Frogfellows beschikt over een instituutsaccreditatie. Wij kunnen samen met de opdrachtgever zorgdragen voor geaccrediteerde programma’s. 

De accreditatie behelst:

 • het vaststellen en onderhouden van academische standaarden

 • de kwaliteit en de verbetering van de leermogelijkheden van studenten

 • de informatie over het hoger onderwijsaanbod

CIPS-accreditatie is een niet-gouvernementeel autonoom proces voor de beoordeling van onderwijsprogramma’s tegen door de industrie geaccepteerde normen. Het geeft een professioneel oordeel over de kwaliteit van het onderwijsprogramma en stimuleert continue verbetering.

Programma accreditatie

Frogfellows-programma’s volgen:

 • De normen en richtlijnen voor kwaliteitsborging van het ‘hoger’ onderwijs in de Europese hogeronderwijsruimte (ESG).

 • The European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR)

 • The European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA).

5 belangrijke leercomponentent

Leerlingen ervaren een zinvolle en prettige leer- en werkbalans en hierdoor zullen ze hun hele leven weten hoe ze een happy worker kunnen zijn. Dit bereiken we door de volgende leercomponenten:

 1. Academische en professionele coaching. De Frogfellows-coaches en docenten combineren een academische en professionele achtergrond.

 2. Zakelijke uitdagingen in een echte werkomgeving. Studenten passen de vaardigheden en inhoud toe in een echte werkomgeving. Ze besteden een groot deel van de tijd aan het maken van opdrachten voor ondernemingen.

 3. Massive Open Online Cursussen (MOOCS). Een Frogfellows-panel van: studenten, wetenschappelijk personeel en professionals selecteert twee keer per jaar de best beschikbare MOOCS om up-to-date inhoud te garanderen. Bijvoorbeeld de Microsoft data analytics MOOCS bieden uitstekende up-to-date leerinhoud.

 4. Een online leerervaringsplatform (LxP) dat de leerling ondersteunt en begeleidt.

 5. De inzet van gamification. Gamification stimuleert de leerling om het maximale resultaat te behalen.

Het is tijd om leren
te transformeren
om de
snel veranderende wereld
aan te kunnen.