LIVIN academy

LIVIN’ Academy is een initiatief van de bouwsector. Program design, business opportunity’s en model.

LIVIN academy

Succesvol ondernemen betekent investeren in de toekomst. Voor veel ondernemers wordt die toekomst gedomineerd door maatschappelijke thema’s als woningnood, klimaatverandering, energietransitie, stikstof en nog veel meer. Dat maakt vooruitzichten onzeker waardoor veel ondernemers naar manieren zoeken om hun perspectief te verbeteren. LIVIN’ Academy helpt hen daarbij. De innovatieve aanpak leidt mensen op op basis van toekomstige ontwikkelingen. We gebruiken daarbij praktische vraagstukken en streven naar het aanleren van vaardigheden/skills die anticiperen op de ontwikkelingen. We betrekken de nieuwste technieken en mogelijkheden daarbij en hanteren onze fundamentals als leidraad.

Ontdekkend leren via de BeroepsToekomstige Leerweg start bij LIVIN’ Academy met 3 bouwstenen.

Regeneratief bouwen gaat verder waar duurzaam bouwen stopt. Het streeft naar verbetering van onze leefomgeving. Het gebouw dient bij te dragen aan de natuur en niet ervan weg te nemen.

Digital engineering stelt ons in staat digitale modellen (BIM) te maken van objecten zoals gebouwen. Door toevoeging van slimme sensoren kunnen we van het object een digitale tweeling maken waardoor we constructieve en technologische optimalisaties kunnen realiseren, goed voor mens en natuur.

Livin’ in a VUCA world houdt in dat we leven in een wereld waarin alles grillig, complex, onzeker en vaag is. Deze educatieve bouwsteen speelt daarop in. Hieronder vind je de thema’s die behandeld worden.

Het is tijd om leren
te transformeren
om de
snel veranderende wereld
aan te kunnen.